ГЛАСУВАНЕ

КАНТОРА НА ГОДИНАТА

Имате възможност да гласувате за кантората, която намирате за най-достойна да получи наградата “Кантора на годината”.

“Станков, Тодоров, Хинков и Спасов”

адвокатска кантора

“Юсаутор”

адвокатска кантора 

“Schoenherr Bulgaria”

адвокатска кантора 

 

Гласуване

 

Адвокатска кантора на годината

Организатори