Анкетата приключи. Резултатите ще бъдат публикувани на страницата на “Правен свят”