История

ЮРИСТ НА ГОДИНАТА

За десета поредна година „Правен свят” организира конкурса „Юрист на годината”. Целта на конкурса „Юрист на годината” е да насърчи професионализма и достойнството в упражняването на правните професии. Да отличи поведение, което способства за утвърждаването на върховенството на закона, правовата държава, да посочи изявени професионалисти във всички области на правото, които по един или друг начин са се превърнали в олицетворение на определени общественозначими морални ценности и успех при упражняване на професията.

01. Традиция

Вече десет години наградите “Юрист на годината” са еталон за качество в правните среди. През годините носители на приза „Юрист на годината” в различни категории са били изявени магистрати, адвокати и юристи с особено голям принос в юридическата сфера.

02. Визия

Традиционно на церемонията по връчване на наградите „Юрист на годината” присъстват изявени магистрати, конституционни съдии, членове на ВСС и на Инспектората към него, представители на адвокатурата и другите правни професии, на неправителствени правозащитни организации, депутати, както и представители на централните медии.

03. Твоят глас

За разлика от предишните години, за юбилейната десета годишнина, всеки който има желание ще може да номинира участници и в шестте категории, както и впоследствие да гласува за своя фаворит от Крайните Номинирани.

Най-старите юридически награди в България

10 години първи

Списание “Правен свят” вече десет години е изцяло отдадено на това да предава проверена и достоверна информация на своите читатели. В последните години медийната среда се запълни с “фалшиви новини”, а обективните медии стават все по-малко. В подобна среда “Правен свят” се откроява от останалите със стремежа си за качество и навременно отразяване на актуалните теми от юридическия живот на страната. Наградата Юрист на годината е отражение на тази политика.

Вече 10 години

 “Юрист на годината”

Носители на приза “Юрист на годината”

Александър Корнезов

съдия

съдия в Съда на публичната служба на ЕС

Елка Атанасова и Соня Янкулова

член на ВСС, и съдия

Юрист на годината 2014

История

“Юрист на годината” през годините:

През годините носители на приза „Юрист на годината” в различни категории са били: по два пъти съдия Румен Ненков като заместник-председател на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев, главният прокурор Борис Велчев и председателят на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска. Приз на магистрат и адвокат на годината са получавали също така зам.-градският прокурор на София – Божидар Джамбазов, шефът на Националната следствена служба Бойко Найденов, адвокатите Александър Кашъмов, Михаил Екимджиев, председателят на Нотариалната камара Димитър Танев, проф. Емилия Друмева, конституционен съдия, съдия Мирослава Тодорова – в качеството ѝ на председател на Съюза на съдиите в България, съдиите Лада Паунова от Софийския апелативен съд, Алексей Трифонов (като съдия от Софийския градски съд), Виолета Магдалинчева от Софийския градски съд, Николай Гунчев (тогава от Административен съд София-град) както и главният инспектор Ана Караиванова.

 

С приза „Юрист на годината” за 2011 г. „Правен свят” отличи съдия Мая Цонева от Софийския апелативен съд (САС) за изключително високото ниво на професионализъм, което трайно демонстрира и надгражда. Наградата на съдебните репортери бе присъдена на съдиите Галина Захарова, също от САС и Капка Костова от Върховния касационен съд за тяхното достойно поведение като членове на Висшия съдебен съвет.

 

Съдия Владимир Астарджиев от Софийския градски съд (СГС) получи наградата “Юрист на годината – 2012” в конкурса, организиран за шеста поредна година от “Правен свят” – „За ежедневния му упорит труд и висок професионализъм, олицетворяващи в най-висока степен усилията на редовия магистрат да отстоява върховенството на закона; за устойчивата му толерантност в отношенията с колегите и неизменната готовност да окаже помощ всекиму; за това, че личността му е обобщен образ на най-стойностните качества, които следва да притежава магистратът – чест, почтеност, безукорен морал, достойнство, независимост, безкомпромисно упорство в търсенето на истината, несломима решителност за въздаването на справедливост, винаги, независимо от обективните трудности и конюнктурата”.

 

Посмъртно наградата “Юрист на годината” 2012 г. по номинации на съдебните репортери от централните медии бе присъдена на бившия районен прокурор на София Александър Налбантов.

 

Призът „Юрист на годината” за 2013 г. бе връчен на съдия Александър Еленков от Върховния административен съд. Съдия Еленков бе номиниран от 25 свои колеги от различни съдилища.

 

“Номинираме съдия Александър Еленков за юрист на годината, защото работата му като съдия в VI-то отделение на Върховния административен съд, което разглежда жалби срещу решения на ВСС, ни даде поредна възможност през 2013 г. да се убедим във високия му професионализъм по съществените въпроси от областта на устройството и организацията на съдебната власт. Някои от решенията по дела на доклад на съдия Еленков доведоха да преосмисляне на практиката на ВСС (например – в дейността по атестиране и повишаване на магистратите в ранг; при формулиране на изискванията към актовете на ВСС за дисциплинарно наказание на магистрати и към дейността на кадровия орган по отношение на разследвания, водени срещу магистрати)… Особените му мнения по дела с фактическа и правна сложност, предизвикали обществено внимание, демонстрират способностите да отстоява собствено мнение и да не избира лесното съглашение, което би му спестило най-малкото извънредна работа. Прегледът на практиката показа, че в голямата си част особените мнения впоследствие се възприемат от петчленните състави на ВАС”. Това са само малка част от мотивите към номинацията на съдия Еленков.

 

Наградата на съдебните репортери бе присъдена на заместник-главния прокурор и директор на Националната следствена служба Евгени Диков: “Блестящото справяне с нелеката задача да застане начело на СГП по време на огромната криза на доверие, предизвикана от скандала с подслушванията. И заради куража да оглави НСлС, една неработеща институция, с амбицията да я изправи на крака. Чист, безукорен човек, необременен от съмнения в задкулисие, с висок авторитет сред колегите си.

 

Г-жа Елка Атанасова, член на Висшия съдебен съвет, получи наградата „Юрист на годината 2014“, организиран за осма поредна година от “Правен свят” със следните аргументи: „Ставайки член на Висшия съдебен съвет, г-жа Атанасова взима активно участие в разрешаването на този проблем. Задълбочената ѝ работа по определянето на разумна норма на натовареност на прокурорите и нейната отдаденост в тази насока е оценена изцяло положително не само от магистратската общност, но и от Европейската комисия. Усилията ѝ са насочени и към подобряване на дейността на прокуратурата и съобразяване с препоръките на Европейската комисия. А именно такава би трябвало да е ролята на всеки член на Висшия съдебен съвет, излъчен от професионалната общност на прокурорите, чийто представител е тя.“

 

Наградата “Юрист на годината” 2014 г. по номинации на съдебните репортери от централните медии бе присъдена на съдия Соня Янкулова от Върховния административен съд „… за значителния й принос за спазване на върховенството на закона“.

Ново лого

Водени от максимата, че всички хора са равни пред Темида и желанието ни за внасянето на модерен елемент в традиционните вече десет годишни награди, се роди идеята за ново лого на престижния конкурс “Юрист на годината”. Минимализма е основен водещ фактор в новото лого, както и стилизираната буква “Ю”. Тъй като става въпрос за излъчване на пръв сред равни, една от стилизираните букви в настоящото лого е оцветена в различен цвят от станалите, като същата изобразява именно носителя на приза “Юрист на годината”.

Организатори

Свържете се с нас

10 + 15 =

Юрист на годината е запазена марка на "Правен свят" ЕАД

+359 898712668
nominee@juristnagodinata.bg