За десета поредна година „Правен свят” организира конкурса „Юрист на годината. Целта на конкурса „Юрист на годината” е да насърчи професионализма и достойнството в упражняването на правните професии, да отличи поведение, което способства за утвърждаването на върховенството на закона, правовата държава и независимостта на съда, да посочи изявени професионалисти, които по един или друг начин са се превърнали в олицетворение на определени общественозначими морални ценности при упражняване на професията.

 

Ще имате възможност да номинирате участници във всички шест категориите до 5 април. Нашият екип ще обяви Крайните Номинации, които ще бъдат качени на сайта след получаване на съгласието на номинираните. След което ще може да гласувате за своят фаворит във всяка от категориите  до 20 април. Очакваме номинациите да отговарят на следните изисквания:

 

  • предложенията да са мотивирани;
  • да отговарят на посочените по-долу критерии за номинация;
  • да са направени от явни (неанонимни) предложители;
  • да има съгласие на номинирания.

 

Номинацията за Юрист на годината трябва да е мотивирана с конкретна професионална изява, постижение или принос за развитието на правото от номинирания, с последователна и целенасочена дейност за защита и утвърждаване на принципите на върховенството на закона, правовата държава и независимостта на съда, значимо професионално признание или реализация през изтеклата година, постигнато в съответствие с изброените по-горе принципи.

 

Специална комисия ще определи Юрист на годината измежду Крайните номинации, които отговарят на условията, като голяма част за избора имате Вие нашите читатели.

 

Тази година ще се провежда онлайн гласуване, което ще бъде основополагащо за избора на печелившите във всичките шест категории.

Ще бъдат взети всички мерки за да се избегне опорочаването на избора чрез нерегламентирани технически действия.

През годините носители на приза „Юрист на годината” в различни категории са били: по два пъти съдия Румен Ненков като заместник-председател на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев, главният прокурор Борис Велчев и председателят на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска. Приз на магистрат и адвокат на годината са получавали също така зам.-градският прокурор на София Божидар Джамбазов, шефът на Националната следствена служба Бойко Найденов, адвокатите Александър Кашъмов, Михаил Екимджиев, председателят на Нотариалната камара Димитър Танев, проф. Емилия Друмева, конституционен съдия, съдия Мирослава Тодорова – в качеството й на председател на Съюза на съдиите в България, съдиите Лада Паунова от Софийския апелативен съд, Алексей Трифонов (като съдия от Софийския градски съд), Виолета Магдалинчева от Софийския градски съд, Николай Гунчев (тогава от Административен съд София-град) както и главният инспектор Ана Караиванова.

 

С приза „Юрист на годината” за 2011 г. „Правен свят” отличи съдия Мая Цонева от Софийския апелативен съд (САС) за изключително високото ниво на професионализъм, което трайно демонстрира и надгражда. Наградата на съдебните репортери бе присъдена на съдиите Галина Захарова, също от САС и Капка Костова от Върховния касационен съд за тяхното достойно поведение като членове на Висшия съдебен съвет – „заради смелостта им да се опълчат срещу порочната/куха/дефектирала кадрова политика на ВСС и за първи път в историята на съвета да подадат оставки като негови членове”.

 

Съдия Владимир Астарджиев от Софийския градски съд (СГС) получи наградата „Юрист на годината – 2012“ в конкурса, организиран за шеста поредна година от „Правен свят“ – „За ежедневния му упорит труд и висок професионализъм, олицетворяващи в най-висока степен усилията на редовия магистрат да отстоява върховенството на закона; за устойчивата му толерантност в отношенията с колегите и неизменната готовност да окаже помощ всекиму; за това, че личността му е обобщен образ на най-стойностните качества, които следва да притежава магистратът – чест, почтеност, безукорен морал, достойнство, независимост, безкомпромисно упорство в търсенето на истината, несломима решителност за въздаването на справедливост, винаги, независимо от обективните трудности и конюнктурата”.

 

Посмъртно наградата „Юрист на годината“ 2012 г. по номинации на съдебните репортери от централните медии бе присъдена на бившия районен прокурор на София Александър Налбантов.

 

Призът „Юрист на годината” за 2013 г. бе връчен на съдия Александър Еленков от Върховния административен съд. Съдия Еленков бе номиниран от 25 свои колеги от различни съдилища.

 

„Номинираме съдия Александър Еленков за юрист на годината, защото работата му като съдия в VI-то отделение на Върховния административен съд, което разглежда жалби срещу решения на ВСС, ни даде поредна възможност през 2013 г. да се убедим във високия му професионализъм по съществените въпроси от областта на устройството и организацията на съдебната власт. Някои от решенията по дела на доклад на съдия Еленков доведоха да преосмисляне на практиката на ВСС (например – в дейността по атестиране и повишаване на магистратите в ранг; при формулиране на изискванията към актовете на ВСС за дисциплинарно наказание на магистрати и към дейността на кадровия орган по отношение на разследвания, водени срещу магистрати)… Особените му мнения по дела с фактическа и правна сложност, предизвикали обществено внимание, демонстрират способностите да отстоява собствено мнение и да не избира лесното съглашение, което би му спестило най-малкото извънредна работа. Прегледът на практиката показа, че в голямата си част особените мнения впоследствие се възприемат от петчленните състави на ВАС“. Това са само малка част от мотивите към номинацията на съдия Еленков.

 

Наградата на съдебните репортери бе присъдена на заместник-главния прокурор и директор на Националната следствена служба Евгени Диков: „Блестящото справяне с нелеката задача да застане начело на СГП по време на огромната криза на доверие, предизвикана от скандала с подслушванията. И заради куража да оглави НСлС, една неработеща институция, с амбицията да я изправи на крака. Чист, безукорен човек, необременен от съмнения в задкулисие, с висок авторитет сред колегите си.

 

Г-жа Елка Атанасова, член на Висшия съдебен съвет, получи наградата „Юрист на годината 2014“, организиран за осма поредна година от „Правен свят“ със следните аргументи: „Ставайки член на Висшия съдебен съвет, г-жа Атанасова взима активно участие в разрешаването на този проблем. Задълбочената ѝ работа по определянето на разумна норма на натовареност на прокурорите и нейната отдаденост в тази насока е оценена изцяло положително не само от магистратската общност, но и от Европейската комисия. Усилията ѝ са насочени и към подобряване на дейността на прокуратурата и съобразяване с препоръките на Европейската комисия. А именно такава би трябвало да е ролята на всеки член на Висшия съдебен съвет, излъчен от професионалната общност на прокурорите, чийто представител е тя.“

 

Наградата „Юрист на годината“ 2014 г. по номинации на съдебните репортери от централните медии бе присъдена на съдия Соня Янкулова от Върховния административен съд „… за значителния й принос за спазване на върховенството на закона“. За съжаление, казват колегите, това често се случва през нейните особени мнения. Пример за това е особеното мнение на съдия Янкулова по делото КТБ, както и отказът ѝ да подкрепи позицията, че трите имена на съдиите са лични данни, като по това дело мотивите й са запомнящи се – съдия Янкулова изтъква, че в правовата държава няма анонимно правораздаване/…/ народът не дава мандат на инициали.

 

Традиционно на церемонията по връчване на наградите „Юрист на годината” присъстват изявени магистрати, конституционни съдии, членове на ВСС и на Инспектората към него, представители на адвокатурата и другите правни професии, на неправителствени правозащитни организации, депутати, както и представители на всички централни медии.

 

ПРЕКРАСНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕКЛАМА В ЦЕНТРАЛНИТЕ МЕДИИ И ПРЕД НАЙ–ПОДБРАНА АУДИТОРИЯ

За десета година „Правен свят” организира конкурса „Юрист на годината” – едно събитие, което отдавна се превърна в традиция.
Тази година ще бъдат връчени награди в шест категории .

  • „Юрист на годината” на „Правен свят”
  • “Нотариус на годината”
  • “Частен съдебен изпълнител на годината”
  • “Адвокатска кантора на годината в областта на гражданското право”
  • “Адвокатска кантора на годината в областта на наказателното право”
  • “Дело на годината”

Номинирането и гласуването в различните категории става свободно и публично на специалния сайт „Юрист на годината”. Печелившите ще бъдат определени между всички номинирани, в зависимост от броя на получените гласове от редакцията на „Правен свят” на база на публично направени номинации на специалния сайт „Юрист на годината”. Всички подробности за регламента на инициативата, за направените номинации, гласуването, както и за историята на конкурса, можете да проследите на (https://juristnagodinata.bg ).

Връчването на призовете ще се проведе на 14.03.2018 г. от 19.00 часа на изискан коктейл в гр.София. Както винаги на церемонията ще присъстват над 150 човека от елита на българската правна общност – изявени магистрати, адвокати, конституционни съдии, членове на Висш съдебен съвет, представители на нотариата и другите правни професии, на неправителствени организации, политици и др.

Традиционно на церемонията по връчване на наградите „Юрист на годината” присъстват представители на всички централни медии. И тази година събитието ще бъде отразено от големите електронни и печатни медии, чиито съдебни репортери имат и своя номинация, съответно – награда, осигурена от „Правен свят”. През годините носители на приза „Юрист на годината” в различни категории са били: Доц.д-р Александър Корнезов, съдия в Общия съд на Европейския съюз, Борис Велчев – главен прокурор; Константин Пенчев – като председател на Върховния административен съд; Румен Ненков – като зам.-председател на Върховния касационен съд; Даниела Доковска – председател на Висшия адвокатски съвет, както и редица други изтъкнати български юристи.

Приза „Юрист на годината“ на „Правен свят“ за 2012 г. получи съдия Владимир Астарджиев от Софийския градски съд. Наградата „Юрист на годината” на „Правен свят” за 2013 г. получи съдия Александър Еленков от Върховния административен съд, а съдебните репортери отличиха заместник-главния прокурор и директор на Националната следствена служба Евгени Диков. С приза за 2016г. беше отличен Доц.д-р Александър Корнезов, съдия в Общия съд на Европейския съюз.

Предлагаме и на Вас да станете част от тази изключителна атмосфера като спомоществовател на конкурса „Юрист на годината”.

Спонсорството на събитието Ви гарантира представяне на Вашата фирма пред широка публика на официалната церемония по връчването на наградите, както и преференции за реклама на сайта „Правен свят“.

За повече информация относно различните възможности за спонсорство се свържете с Гинка Христова на следният имейл g.hristova@ilac.eu